Баумит БетоХафт

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в по-мека мека консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

Повече информация:
1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Производител:

more

Подобни продукти