Баумит Дивина Професионал

Добре покриваща (клас 2), дисперсна боя с клас на изтриваемост в мокро състояние 3, съгл. EN 13300, устойчива на миене, без разтворители, без мирис, за вътрешно полагане.

Повече информация:
Кофа: 16 кг, 1 палет = 30 кофи = 480 кг
Кофа: 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

Производител:

more

Подобни продукти