Баумит Клинкер

Съдържащ добавки, ограничаващи изсоляванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група M5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

Повече информация:
1 палет = 48 торби = 1 200 кг

Производител:

more

Подобни продукти