Баумит Солидо Е160 – подова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас С16; F3, съгл. EN 13813.

Повече информация:
1 палет = 48 торби = 1200 кг

Производител:


Подобни продукти