Баумит Солидо Е225 – подова замазка

Циментова смес за приготвяне на плаващи, свързани или подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление клас, С20; F5, съгл. EN 13813.

Повече информация:
1 палет = 35 торби = 1 400 кг

Производител:


Подобни продукти