Баумакол

Баумит Баумакол Протект

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоплътно, но паропропускливо изолационно покритие за
more