Зидарски разтвори

ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ

Свойства

  • висока якост на залепване
  • хидро и мразоустойчивост
  • дълго отворено време
  • лесна обработваемост

Предназначение

ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ е висококачествен
more

ТЕРАФЛЕКС® БРИКС

Свойства

  • висока якост на залепване
  • хидро и мразоустойчивост
  • дълго отворено време
  • лесна обработваемост

Предназначение

ТЕРАФЛЕКС® БРИКС е висококачествен
more