ХИДРОСТОП® ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Свойства

  • защита срещу проникване на влага;
  • стабилна връзка с основата;
  • може да бъде нанасян върху хоризонтални и вертикални повърхности;
  • устойчив на замръзване;
  • икономично решение;
  • лесен за употреба – нанася се чрез мазане или
    шпакловане.

Предназначение

ХИДРОСТОП® ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ е хидроизолационен шлам за защита срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи (циментови замазки и основи, бетон, зидарии от тухли, газобетон и циментови блокчета с гладка повърхност и запълнени фуги и др.).

Хидроизолационният слой образува безшевно водоустойчиво покритие, което след изсъхване се свързва стабилно с основата и може да бъде нанасяно върху хоризонтални и вертикални повърхности.

ХИДРОСТОП® е подходящ за хидроизолация от вътрешната страна на сутерени, приземни и подземни помещения, асансьорни шахти, както и на плитки монолитни резервоари за непитейна вода (до 4 м).

Не се препоръчва за хидроизолиране на елементи подложени на отрицателно водно налягане, голямо механично натоварване, големи температурни амплитуди или чести смени на атмосферните условия! Хидроизолационният слой е устойчив на стареене и запазва добрите си хидроизолационни качества във времето. Задължително трябва да бъде защитен със замазка,
подово покритие или керамична облицовка.

За хидроизолиране на деформируеми основи, както и на места подложени на големи механични натоварвания се препоръчва да се използва ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ.

Опаковка

Хартиени торби от 10 и 25 кг.

Производител:


Подобни продукти