ХИДРОЗОЛ® HBM PRO (SBS-SVP) – Хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с посипка и армировка от стъклен воал

Свойства

  • отлична гъвкавост при изключително ниски и високи температури (-25°C до +100°C);
  • дълготрайно финишно хидроизолационно покритие за плоски и наклонени покриви;
  • не променя формата и размерите си при големи натоварвания;
  • отлично поведение в корозионна среда (киселини дъждове, индустриални газове и др.);
  • SBS-Premium модификация на битума;
  • повишена устойчивост на UV-лъчи и стареене;

Предназначение

ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SVP) е високоустойчива хидроизолационна мембрана, която е изработена от двустранно наслоен висококачествен битум върху армировка от стъклен воал. Изключително високата SBS- Premium модификация на битума с еластомерни полимери осигурява отличната гъвкавост на мембраната при много ниски температури. Тя също така гарантира и нейният изключително дълъг живот (25 г.) и устойчивост на стареене в екстремно широк температурен диапазон (-25°C до +100°C), без да се влияе от чести и резки промени в температурата на околната среда.

Използва се като еднослойна хидроизолация или  като завършващо покритие при многослойни хидроизолации (върху битумни мембрани без посипка) на плоски и наклонени покриви. Подходяща е и за подземни и динамично натоварени хидроизолации (канали, тунели, паркинги, мостове и др.).

ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SVP) е армирана с вложка от стъклен воал, която подобрява физико- механичните характеристики на мембраната. Стъкления воал определя и стабилността на размерите на битумната мембрана както при много ниски, така и при много високи температури, като гарантира запазването на първоначалната и форма при големи натоварвания.

ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SVP) са покрити с посипка от цветни минерални шисти (сива, зелена, червена), а от обратната страна – с полиетиленово фолио. Минералната посипка защитава мембраната от механични и външни атмосферни влияния, най-вече от стареене, причинено от ултравиолетово лъчение, а полиетиленовото фолио запазва добрите адхезивни свойства от долната и страна.

Надлъжно, от едната страна на мембраната е оставена непокрита ивица (без посипка) с ширина 8см, която служи за застъпване при полагане. Запояването на мембраните (с помощта на горелка) е изключително здраво и не е необходимо използването на лепила.

Използван правилно, продуктът има експлоатационен срок най-малко 25 години.

Опаковка

Руло 10 м2 с тегло 4,5 кг/м2
Руло 10 м2 с тегло 5,0 кг/м2
Руло 8 м2 с тегло 6,0 кг/м2

Производител:


Подобни продукти