ХИДРОЗОЛ® HBM (SBS-SVP) – Хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с посипка и армировка от стъклен воал

Свойства

  • отлична гъвкавост при ниски и високи температури (-10°C до +85°C);
  • дълготрайно финишно хидроизолационно покритие за плоски и наклонени покриви;
  • не променя формата и размерите си при големи натоварвания;
  • отлично поведение в корозионна среда (киселини дъждове, индустриални газове и др.);
  • SBS модификация на битума;
  • повишена устойчивост на UV-лъчи и стареене;

Предназначение

ХИДРОЗОЛ® НВМ (SBS-SVP) е високоустойчива хидроизолационна мембрана, която е изработена от двустранно наслоен висококачествен битум върху армировка от стъклен воал. Високата еластомерна (SBS) модификация на битума осигурява голяма гъвкавост на мембраната при ниски температури. Тя също така гарантира и нейният дълъг живот и устойчивост на стареене  в  широк  температурен  диапазон  (-10°C  до+85°C), без да се влияе от резки промени в температурата на околната среда.

Използва  се  като  еднослойна  хидроизолация или  като завършващо  покритие  при  многослойни  хидроизолации (върху битумни мембрани без посипка) на плоски и наклонени покриви. Подходяща е и за подземни и динамично натоварени хидроизолации (канали, тунели, паркинги, мостове и др.).

ХИДРОЗОЛ® НВМ (SBS-SVP) е армирана с вложка от стъклен воал, която подобрява физико- механичните характеристики на мембраната. Стъкления воал определя и стабилността на размерите на битумната мембрана както при много ниски, така и при много високи температури, като гарантира запазването на първоначалната и форма при големи натоварвания.

ХИДРОЗОЛ® НВМ (SBS-SVP) са покрити с посипка от цветни минерални шисти (сива, зелена, червена), а от обратната страна – с полиетиленово фолио. Минералната посипка защитава мембраната от механични и външни атмосферни влияния, най-вече от стареене, причинено от ултравиолетово лъчение, а полиетиленовото фолио запазва добрите адхезивни свойства от долната и страна.

Надлъжно, от едната страна на мембраната е оставена непокрита ивица (без посипка) с ширина 8см, която служи за застъпване при полагане. Запояването на мембраните (с помощта на горелка) е изключително здраво и не е необходимо използването на лепила.

Използван правилно, продуктът има експлоатационен срок най-малко 10 години.

Опаковка

Руло 10 м2 с тегло 3,5 кг/м2
Руло 10 м2 с тегло 4,0 кг/м2
Руло 10 м2 с тегло 4,5 кг/м2

Производител:


Подобни продукти