ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-STP) – Хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с посипка и армировка от стъклотъкан

Свойства

  • отлична гъвкавост при изключително ниски и високи температури (-25°C до +100°C);
  • с голяма здравина, устойчивост на разкъсване и пробиване и стабилност на размерите;
  • за хидроизолиране на  конструкции подложени на големи движения, вибрации или дилатации;
  • отлично поведение в корозионна среда (киселини дъждове, индустриални газове и др.);
  • SBS-Premium модификация на битума;
  • повишена устойчивост на UV-лъчи и стареене;

Предназначение

ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-STP) е високоустойчива хидроизолационна мембрана, която е изработена от двустранно наслоен висококачествен битум върху армировка от стъклотъкан. Изключително високата SBS-Premium модификация на битума с еластомерни полимери осигурява отличната гъвкавост на мембраната при много ниски температури. Тя също така гарантира и нейният изключително дълъг живот (25 г.) и устойчивост на стареене в екстремно широк температурен диапазон (-25°C до +100°C), без да се влияе от чести и резки промени в температурата на околната среда.

Армировката от стъклотъкан подобрява чувствително физико-механичните характеристики на мембраната, като увеличава много нейната здравина и устойчивост на разкъсване и пробиване. Дори когато тя е закъсана или разрязана, армировката поддържа мембраната здрава и не позволява нейното допълнително разкъсване. Вградената в мембраната стъклотъкан определя и голямата стабилност на нейните размери, както при много ниски, така и при много високи температури. Тя гарантира и запазването на първоначалната форма на хидроизолационната мембрана при големи натоварвания и при изменения на температурата в околната среда.

ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-STP) се използва като еднослойна хидроизолация или като завършващо покритие при многослойни хидроизолации (върху битумни мембрани без посипка) на плоски и наклонени покриви. Подходяща е и за подземни и динамично натоварени хидроизолации (канали, тунели, паркинги, мостове и др.). Препоръчва се за хидроизолиране на конструкции подложени на циклични движения, вибрации или значителни промени на размерите.

Мембраните са покрити с посипка от цветни минерални шисти (сива, зелена, червена), а от обратната страна – с полиетиленово фолио. Минералната посипка защитава мембраната от механични и външни атмосферни влияния, най-вече от стареене, причинено от ултравиолетово лъчение, а полиетиленовото фолио запазва добрите адхезивни свойства от долната и страна.

Надлъжно, от едната страна на мембраната е оставена непокрита ивица (без посипка) с ширина 8см, която служи за застъпване при полагане. Запояването на мембраните (с помощта на горелка) е изключително здраво и не е необходимо използването на лепила.

Използван правилно, продуктът има експлоатационен срок най-малко 25 години.

Опаковка

Руло 10 м2 с тегло 4,5 кг/м2
Руло 10 м2 с тегло 5,0 кг/м2
Руло 8 м2 с тегло 6,0 кг/м2

Производител:


Подобни продукти