RÖFIX 10 Свързващ мост

Свързващ мост – бетонконтакт за гипсови мазилки върху гладък бетон. За по-добра адхезия на гипсови/варови мазилки върху бетон и критични, неравномерно попиващи основи. Изравнява попивателната способност на основата. Готов за употреба. Не съдържа разтворители.

Производител:

more

Подобни продукти