RÖFIX 820 Топлоизолационен зидарски хоросан – М5

Силно топлоизолационен лек зидарски хоросан за порьозна зидария. При обикновени конструктивни изисквания. С перлит. Коефициент на топлопроводност: ок. 0,18 W/mK. Клас разтвор за зидане M5 съгласно EN 998-2.

Минерален строителен продукт съгласно Приложение A към Каталога с мерки за насърчаване на екологичното жилищно строителство.

Производител:

more

Подобни продукти